Polish

Spis poszczególnych komend translated by arised#0001

Każda komenda oznaczona * jest dostępna tylko w wersji premium bota

Dowiedz się więcej na https://www.voicemaster.xyz

Komenda głosowa

Opis

Przykład użycia

voice lock

Blokowanie kanału, by nikt nie mógł do niego dołączyć

.voice lock

voice unlock

Odblokowanie kanału

.voice unlock

voice name <name>

Zmiana nazwy kanału

.voice name Lounge

voice limit <number>

Ograniczenie liczby użytkowników, którzy mogą dołączyć na Twój kanał

.voice limit 5

voice permit/allow <@user>

Nadanie permisji użytkownikowi aby dołączył do twojego kanału

.voice permit @sam

voice reject/deny <@user>

Usunięcie permisji użytkownikowi aby dołączył do twojego kanału

.voice reject @sam

voice claim

Odebranie permisji do kanału, bo opuszczeniu poprzedniego właściciela

.voice claim

voice info <channel_id>

Uzyskaj informacje o kanale

.voice info 480390747636629505

*voice text

Utwórz tymczasowe kanały tekstowe obok kanałów głosowych

.voice text

*voice ghost/unghost

Sprawienie aby twój kanał został utworzony lub usunięty

.voice ghost

*voice invite <@user>

Wyślij link do użytkownika, gdy ukryjesz swój kanał

.voice invite @sam

*archive

Archiwizacja tymczasowych kanałów tekstowych, co oznacza że nie zostały one usunięte

.archive

Komendy generalne

Opis

@voicemaster myprefix

Podaje bieżący prefix ustawiony dla serwera

aboutme

Podaje informacje o bocie

stats

Podaje ci statystyki bota, przy użyciu bota

ping

Pong - Opóźnienie

invite

Daje ci link do zaproszenia bota

resetme

Resetuje wszystkie ustawienia

Komendy admina

Opis

Przykład użycia

voice setup

Ustawienia dołączania do utworzonych kanałów

.voice setup

*voice setup sequence

Stwórz kanały sekwencyjne

.voice setup sequence

*voice setup clone

Stworzenie kanałów z predefiniowanymi nazwami / limitami

.voice setup clone

setprefix <prefix>

Zmiana prefixu dla serwera

.setprefix v.

resetserver

Resetuje ustawienia serwera

.reset server

*settext <message>

Podczas wysyłania bot wyślę określoną wiadomość do utworzonych tymczasowo kanałów.

.settext check out our social medias ...............